Menu
EUR
"From Click to Ship: Your Orders, Our Priority!"| Minimum order value is €500

Privacy Policy

Privacybeleid Kellys Wholesale

Alle onderstaande gegevens zijn wegens wettelijke regelgeving weergegeven in naam van Kellys Wholesale BV

Contactgegevens: 

Kellys Wholesale BV

Albert Einsteinweg 5

2408AP Alphen aan den Rijn

T: +316 21 38 43 96

E: [email protected]

Bij Kellys Wholesale BV vinden wij de persoonlijke gegevens van onze klanten en websitebezoekers erg belangrijk, Wij gaan hier zorgvuldig mee om en houden ons aan de Wet Bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciele doelstellingen ter beschikking aan derden,

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Kellys Wholesale BV. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. 

De woorden “we”, “wij”, “ons”, “onze” verwijzen allemaal naar Kellys Wholesale BV

 

  • Verwerking van gegevens

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 Webwinkel software:

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Floro Webdevelopment en is een eigen ontwikkeld software en is daardoor ook een ‘closed sourced’ programma, Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Floro Webdevelopment heeft toegang tot uw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel, Floro Development is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen, Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepasing van SSL encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Floro Development maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betreking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Floro Webdevelopment behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te dele nom de dienstverlening verder te verbeteren.

 Email en mailinglijsten:

Onze website maakt gebruik van Floro Development, een derde partij die het emailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails en verjaardagsmailings die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Floro Development. Floro Development zal uw naam, geboortedatum en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke email die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubcribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen email meer van onze website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door Floro Development beveiligd opgeslagen. Floro Development maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieen die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. Floro Development behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening.

 Wij maken voor het reguliere zakelijke emailverkeer gebruik van de diensten van Floro Webdevelopment. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Floro Webdevelopment heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

 Betalingsverkeer

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genome nom uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zicht het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren. 

 Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Paypal. Paypal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Paypal behoudt zicht het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren. 

 Beoordelingen

Wij verzamelen reviews via het platform van Google en op de website via Floro Development. Als u een review achterlaat via de website van Kellys Wholesale BV of Google dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en emailadres op te geven. Google en Floro Development delen deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Google Reviews en Floro Development publicieert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Floro of Google contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en emailadres met Google Reviews en Floro Development. Google en Floro Development hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Floro Development en Google Reviews behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen,

 Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL Parcel Service voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daavoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan de partijen ter beschikking. In geval van een zoekgeraakt pakket, zal DHL ook gebruik maken van uw email adres om direct met u in contact te komen.

 Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Online. Wij delen alleen uw naam en faktuur nummer met Exact. Uw naam adres, telefoonnummer en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling worden wel bijgehouden door Lightspeed. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfakturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

 2. Doel van de gegevensverwerking:

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van een bestelling die u via de webshop heeft geplaatst. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met uw online aankoop.  Wij gebruiken uw gegevens alleen voor nieuwsbrieven, u kunt deze stopzetten dmv ‘unsubscribe’ te klikken onderaan de mail. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal to geheimhoduing gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 Automatische verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens, zoals bv uw IP adres, webbrowser en besturingssysteem, zijn geen persoonsgegevens.

 Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleidign van uw opdracht hebben vervaardigd.

 COOKIES

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet-en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betreking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per email op de hoogt.

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!